یادداشت هفته

تمرینِ داشتن وحدت در روز قدس

تمرینِ داشتن وحدت در روز قدس

هرسال با‌توجه‌به نزدیک‌ شدن به ایام روز قدس یا بعضی از ایام دیگر که مردم به خیابان‌ها می‌آیند و راهپیمایی می‌کنند، شبهه‌ هایی مطرح می‌شود که می‌خواهند درمورد حضور داشتن در این راهپیمایی سؤال ایجاد کنند: مثلا چرا باید راهپیمایی کنیم؟ اصلا فلسطین چه ارتباطی به ما دارد؟ اگر بخواهیم حتی با دید عوامانه و بدون تعصب به ماجرای روز قدس و جنایت صهیونیست‌ها درقبال فلسطین اشغالی نگاه کنیم...

نقطه، سرخط

کلیک کنید

خط و ربط

کلیک کنید

کافه کتاب

کلیک کنید

آینه جادو

کلیک کنید

ریحانه

کلیک کنید

کلاس فوق

کلیک کنید

پاتوق

کلیک کنید

به‌روز

کلیک کنید

شناسنامه
آینده‌سازان
نشریه جنبش‌دانش‌آموزی
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان
مدیر مسئول: حامد علامتی
جانشین مدیر مسئول: امین رضا لطفعلی زاده
سردبیر: سیدمجتبی مومنی
دبیر تحریریه: سمیه فیروزفر
اعضای تحریریه: سیدسجاد صاحب فصول، محمدرضا یزدانی،
پرستو مرادی، حسام آبنوس، عبدالله مقدمی، جابر خرم‌نیا،
حانیه‌سادات مومنی، محمد طه امیری، فریده طهماسبی،
زهرا اکبری، حامد یامین پور